مشکل در لوط اطلاعات به کمک jquery

بپرسید
 • iran58 iran58
 • 52 ماه قبل
 • 52 ماه قبل
 • 193 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

سلام

من کد زیر را دارم

<div class="collapse show text-center" >
  <button id="@items.Id" class="btn btn-link bg-info showList " type="button">
    <span>نمایش اطلاعات</span>
  </button>
  <div></div>
</div>

می خواهم داخل div بعد button اطلاعات را نمایش بدهم و کد زیر را نوشته ام

@section scripts
{
  <script>
    var a = $(".showList");
    a.on("click",
      function() {
        var id = $(this).attr("id");
        var showDiv =
          console.log(id);
        $.ajax({
          url: '@Url.Action("FindUrl", "Test")',
          datatype: 'application/json',
          data: { id: id }
        }).done(function(result) {
          $('button+div').html(result);
        });
      });
  </script>
}

اما اجرا نمیشود کدراچگونه باید ویرایش کنم

باتشکر

دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است