تا %60 تخفیف خرید برای 4 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
iran58

بدست اوردن data-id والد یک تابع

سلام

کد زیر را نوشته ام

<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
</head>

<body>

</body>
<table class="table text-center ">
  <tr data-id="t0">
    <td>Check</td>
    <td>Row1</td>
    <td>Row2</td>
    <td>Row3</td>
  </tr>
   <tr data-id="t1">
    <td>Check</td>
    <td>Row1</td>
    <td>Row2</td>
    <td><a onclick="EditStatus();">clickb1</a></td>
    
  </tr>
   <tr data-id="t2">
    <td>Check</td>
    <td>Row1</td>
    <td>Row2</td>
    <td> <a onclick="EditStatus();">clickb2</a></td>
    
  </tr>
   <tr data-id="t3">
    <td>Check</td>
    <td>Row1</td>
    <td>Row2</td>
    <td><a onclick="EditStatus();">clickb3</a></td>
    
  </tr>
</table>

<script src="jquery-3.1.1.min.js"></script>
<script src="bootstrap.min.js"></script>


<script>
  function EditStatus() {
    alert($(this).parents('tr').data('id'));
  }
</script>

</html>

می خواهم وقتی تابع مورد نظر کلیک شد مقدارdata-id tr را برگرداند

اما نمی دانم چرا مقداری برنمیگرداند

کد صحیح چه می باشد

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.

سلام و درود

1- محل تگ بسته body را اصلاح کنید

2- به جای نوشتن رویداد onclick بهتر است از خاصیت id یا css Class name استفاده نمایید

<a class="item-click">clickb1</a>

و سپس کد را بصورت زیر تغییر دهید

<script>
    $('.item-click').click(function () {
      var $tag = $(this).parents('tr[data-id]');
      var myid = $tag.data('id');
      alert(myid);

      return false;
    })
  </script>
مجید محمدی سامانی
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.