در توسینسو تدریس کنید

و

با دانش خود درآمد کسب کنید

iran58

محاسبه قیمت کل خرید

سلام
فرض کنید جدول زیر را داریم

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
<metacharset="UTF-8">
<metaname="viewport"content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<metahttp-equiv="X-UA-Compatible"content="ie=edge">
<title>Document</title>
<linkhref="css/bootstrap.min.css"rel="stylesheet">
<style>
tr {
border: 2pxsolidred;
}
 
td {
border: 1pxsolidblack;
}
</style>
</head>

<body>
<tableclass="table table-striped table-bordered">
<thead>
<tr>
<td>نام</td>
<td>تعداد</td>
<td>قیمت</td>
<td>قیمت کل</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>کالا1</td>
<tdclass="count"><inputtype="number"value="1"></td>
<tdclass="price">100</td>
<tdclass="sum">100</td>
</tr>
<tr>
<td>کالا2</td>
<tdclass="count"><inputtype="number"value="4"></td>
<tdclass="price">200</td>
<tdclass="sum">800</td>
</tr>
<tr>
<td>کالا3</td>
<tdclass="count"><inputtype="number"value="3"></td>
<tdclass="price">300</td>
<tdclass="sum">900</td>
</tr>
</tbody>
<tfoot>
<tr>
<td>SumTotal</td>
<tdclass="sumtotla">1800</td>
</tr>
</tfoot>
</table><scriptsrc="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<scriptsrc="js/popper.min.js"></script>
<scriptsrc="js/bootstrap.min.js"></script>
</body>

</html>


حالا می خواهم
الف)هرگاه تعداد هرکالای (هر tr)تغییر کرد قیمت کل آن هم باتوجه به قیمت کالا تغییر کند
ب)هرگاه عملیات الف تمام شد جمع کل قیمت کل انها باهم جمع شود و در sumtotla نمایش داده شود

لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....