تا %60 تخفیف خرید برای 2 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00
iran58

محاسبه قیمت کل خرید

سلام ، فرض کنید جدول زیر را داریم :

<!DOCTYPE html>

<html lang="en">

<head>

<metacharset="UTF-8">

<metaname="viewport"content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<metahttp-equiv="X-UA-Compatible"content="ie=edge">

<title>Document</title>

<linkhref="css/bootstrap.min.css"rel="stylesheet">

<style>

tr {

border: 2pxsolidred;

}
td {

border: 1pxsolidblack;

}

</style>

</head>

<body>

<tableclass="table table-striped table-bordered">

<thead>

<tr>

<td>نام</td>

<td>تعداد</td>

<td>قیمت</td>

<td>قیمت کل</td>

</tr>

</thead>

<tbody>

<tr>

<td>کالا1</td>

<tdclass="count"><inputtype="number"value="1"></td>

<tdclass="price">100</td>

<tdclass="sum">100</td>

</tr>

<tr>

<td>کالا2</td>

<tdclass="count"><inputtype="number"value="4"></td>

<tdclass="price">200</td>

<tdclass="sum">800</td>

</tr>

<tr>

<td>کالا3</td>

<tdclass="count"><inputtype="number"value="3"></td>

<tdclass="price">300</td>

<tdclass="sum">900</td>

</tr>

</tbody>

<tfoot>

<tr>

<td>SumTotal</td>

<tdclass="sumtotla">1800</td>

</tr>

</tfoot>

</table>

<scriptsrc="js/jquery-3.3.1.min.js"></script>

<scriptsrc="js/popper.min.js"></script>

<scriptsrc="js/bootstrap.min.js"></script>

</body>

</html>

حالا می خواهم :

  • الف)هرگاه تعداد هرکالای (هر tr)تغییر کرد قیمت کل آن هم باتوجه به قیمت کالا تغییر کند
  • ب)هرگاه عملیات الف تمام شد جمع کل قیمت کل انها باهم جمع شود و در sumtotla نمایش داده شود
لذت یادگیری با توسینسو
به عنوان شخصی که مدت هاست از سایت توسینسو استفاده می کنم باید بگم که واقعاً یکی از بهترین مرجع ها برای ارتقاء دانش شخصی هست. دوره های سایت، راهکارها و مطالب، همگی عالی هستند.
پاسخ شما
برای ارسال پاسخ خود وارد شوید.
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند