ارسال چند آبجکت به کنترلر

بپرسید
 • Nima. Nima.
 • 60 ماه قبل
 • 8 ماه قبل
 • 298 نمایش

0

{{ digitTrunc(content.likes) }}

با سلام

دوستان من میخوام چنتا آبجکت بفرستم به کنترلر با َAjax میخواستم ببین چطور باید اینکار انجام بدم ... ممنون ..

کنترلر

public ActionResult SaveCustomer(Customer[] items)
{
 
 
}

function Save() {
 
 
    var Customer1 = {
      NameCustomer: $('#NameCustomer').val(),
      FamilyCustomer: $('#FamilyCustomer').val(),
      TelCustomer: $('#TelCustomer').val(),
    };
    var Customer2 = {
      NameCustomer: $('#NameCustomer1').val(),
      FamilyCustomer: $('#FamilyCustomer1').val(),
      TelCustomer: $('#TelCustomer1').val(),
    };
 
 
    var Data = {
      Customer1,
      Customer2
    }
        $.ajax({
          type: "POST",
          url: "/Product/SaveCustomer",
          data: JSON.stringify(Data),
          contentType: "application/json; charset=utf-8",
          dataType: "json",
          success: function (response) {
            alert("success");
          },
          error: function (response) {
            alert(response.responseText);
          }
    });
 
 
  }
دوره های شبکه، برنامه نویسی، مجازی سازی، امنیت، نفوذ و ... با برترین های ایران

پاسخ ها به این سوال

پاسخ ها به این سوال

{{ digitTrunc(post.likes) }}

این پست در تاریخ {{ dateString(new Date(post.deleteDate)) }} توسط {{ post.deletedByUser }} حذف شده است.

دلیل حذف: {{ post.deleteReason ?? 'نامشخص' }}

{{ err }}
{{ post.userAchivements.rhodiumAchievements }}
{{ post.userAchivements.platinumAchievements }}
{{ post.userAchivements.goldAchievements }}
{{ post.userAchivements.silverAchievements }}
{{ post.userAchivements.bronzeAchievements }}
{{ timeSince(new Date(post.date)) }} قبل

برای ثبت پاسخ خود در وب سایت وارد حساب کاربری خود شوید
قابلیت ارسال مطلب توسط مدیریت سایت غیر فعال شده است