تا چهل + پنج درصد تخفیف بر روی محصولات آموزشی در تخفیف های روز به روز توسینسو
23:59:59
در صورت خرید دوره به صورت یکجا پنج درصد بیشتر تخفیف بگیرید!!

ایجاد دکمه های سه بعدی با استفاده از bootstrap

روش استفاده از bootstrap

bootstrap امکانات زیادی به طراحان سایت می دهد

در این آموزش دکمه های سه بعدی زیبایی با استفاده از بوت استرپ طراحی می کنیم.

در مرحله اول کلاس های bootstrap را به پروژه اضافه کنید.

دمو

ایجاد دکمه های سه بعدی با استفاده از bootstrap

کد html دکمه سه بعدی :

<div class="container">
	<div class="row">
		<h2>CSS3 3D Button Effects</h2>
    
    Text
    
    <!-- Standard button -->
    <button type="button" class="btn3d btn btn-default btn-lg"><span class="glyphicon glyphicon-download-alt"></span> Default</button>
     
    <button type="button" class="btn3d btn btn-white btn-lg"><span class="glyphicon glyphicon-tag"></span> White</button>
    
    <!-- Provides extra visual weight and identifies the primary action in a set of buttons -->
    <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg btn3d"><span class="glyphicon glyphicon-cloud"></span> Primary</button>
    
    <!-- Indicates a successful or positive action -->
    <button type="button" class="btn btn-success btn-lg btn3d"><span class="glyphicon glyphicon-ok"></span> Success</button>
    
    <!-- Contextual button for informational alert messages -->
    <button type="button" class="btn btn-info btn-lg btn3d"><span class="glyphicon glyphicon-question-sign"></span> Info</button>
    
    <!-- Indicates caution should be taken with this action -->
    <button type="button" class="btn btn-warning btn-lg btn3d"><span class="glyphicon glyphicon-warning-sign"></span> Warning</button>
    
    <!-- Indicates a dangerous or potentially negative action -->
    <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn3d"><span class="glyphicon glyphicon-remove"></span> Danger</button>
    
    <button type="button" class="btn btn-magick btn-lg btn3d"><span class="glyphicon glyphicon-gift"></span> Magick</button>
    
    <!-- Deemphasize a button by making it look like a link while maintaining button behavior -->
    <a href="http://www.jquery2dotnet.com/" class="btn btn-link btn-lg btn3d" role="button"><span class="glyphicon glyphicon-globe"></span> Link</a>
    
    <p>
     Text
     <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg btn3d"><span class="glyphicon glyphicon-thumbs-up"></span></button>
     <button type="button" class="btn btn-danger btn-lg btn3d"><span class="glyphicon glyphicon-off"></span></button>
    </p>
    <p>
     Text
     <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg btn3d">Large button</button>
     <button type="button" class="btn btn-default btn-lg btn3d">Large button</button>
    </p>
    <p>
     Text
     <button type="button" class="btn btn-primary btn3d">Default button</button>
     <button type="button" class="btn btn-default btn3d">Default button</button>
    </p>
    <p>
     Text
     <button type="button" class="btn btn-primary btn-sm btn3d">Small button</button>
     <button type="button" class="btn btn-default btn-sm btn3d">Small button</button>
    </p>
    <p>
     Text
     <button type="button" class="btn btn-primary btn-xs btn3d">Extra small button</button>
     <button type="button" class="btn btn-default btn-xs btn3d">Extra small button</button>
    </p>
	</div>
</div>

کد css دکمه سه بعدی:

.btn3d {
  position:relative;
  top: -6px;
  border:0;
   transition: all 40ms linear;
   margin-top:10px;
   margin-bottom:10px;
   margin-left:2px;
   margin-right:2px;
}
.btn3d:active:focus,
.btn3d:focus:hover,
.btn3d:focus {
  -moz-outline-style:none;
     outline:medium none;
}
.btn3d:active, .btn3d.active {
  top:2px;
}
.btn3d.btn-white {
  color: #666666;
  box-shadow:0 0 0 1px #ebebeb inset, 0 0 0 2px rgba(255,255,255,0.10) inset, 0 8px 0 0 #f5f5f5, 0 8px 8px 1px rgba(0,0,0,.2);
  background-color:#fff;
}
.btn3d.btn-white:active, .btn3d.btn-white.active {
  color: #666666;
  box-shadow:0 0 0 1px #ebebeb inset, 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 1px 3px 1px rgba(0,0,0,.1);
  background-color:#fff;
}
.btn3d.btn-default {
  color: #666666;
  box-shadow:0 0 0 1px #ebebeb inset, 0 0 0 2px rgba(255,255,255,0.10) inset, 0 8px 0 0 #BEBEBE, 0 8px 8px 1px rgba(0,0,0,.2);
  background-color:#f9f9f9;
}
.btn3d.btn-default:active, .btn3d.btn-default.active {
  color: #666666;
  box-shadow:0 0 0 1px #ebebeb inset, 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 1px 3px 1px rgba(0,0,0,.1);
  background-color:#f9f9f9;
}
.btn3d.btn-primary {
  box-shadow:0 0 0 1px #417fbd inset, 0 0 0 2px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 8px 0 0 #4D5BBE, 0 8px 8px 1px rgba(0,0,0,0.5);
  background-color:#4274D7;
}
.btn3d.btn-primary:active, .btn3d.btn-primary.active {
  box-shadow:0 0 0 1px #417fbd inset, 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 1px 3px 1px rgba(0,0,0,0.3);
  background-color:#4274D7;
}
.btn3d.btn-success {
  box-shadow:0 0 0 1px #31c300 inset, 0 0 0 2px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 8px 0 0 #5eb924, 0 8px 8px 1px rgba(0,0,0,0.5);
  background-color:#78d739;
}
.btn3d.btn-success:active, .btn3d.btn-success.active {
  box-shadow:0 0 0 1px #30cd00 inset, 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 1px 3px 1px rgba(0,0,0,0.3);
  background-color: #78d739;
}
.btn3d.btn-info {
  box-shadow:0 0 0 1px #00a5c3 inset, 0 0 0 2px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 8px 0 0 #348FD2, 0 8px 8px 1px rgba(0,0,0,0.5);
  background-color:#39B3D7;
}
.btn3d.btn-info:active, .btn3d.btn-info.active {
  box-shadow:0 0 0 1px #00a5c3 inset, 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 1px 3px 1px rgba(0,0,0,0.3);
  background-color: #39B3D7;
}
.btn3d.btn-warning {
  box-shadow:0 0 0 1px #d79a47 inset, 0 0 0 2px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 8px 0 0 #D79A34, 0 8px 8px 1px rgba(0,0,0,0.5);
  background-color:#FEAF20;
}
.btn3d.btn-warning:active, .btn3d.btn-warning.active {
  box-shadow:0 0 0 1px #d79a47 inset, 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 1px 3px 1px rgba(0,0,0,0.3);
  background-color: #FEAF20;
}
.btn3d.btn-danger {
  box-shadow:0 0 0 1px #b93802 inset, 0 0 0 2px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 8px 0 0 #AA0000, 0 8px 8px 1px rgba(0,0,0,0.5);
  background-color:#D73814;
}
.btn3d.btn-danger:active, .btn3d.btn-danger.active {
  box-shadow:0 0 0 1px #b93802 inset, 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 1px 3px 1px rgba(0,0,0,0.3);
  background-color: #D73814;
}
.btn3d.btn-magick {
  color: #fff;
  box-shadow:0 0 0 1px #9a00cd inset, 0 0 0 2px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 8px 0 0 #9823d5, 0 8px 8px 1px rgba(0,0,0,0.5);
  background-color:#bb39d7;
}
.btn3d.btn-magick:active, .btn3d.btn-magick.active {
  box-shadow:0 0 0 1px #9a00cd inset, 0 0 0 1px rgba(255,255,255,0.15) inset, 0 1px 3px 1px rgba(0,0,0,0.3);
  background-color: #bb39d7;
}

امیدوارم مفید بوده باشه .

0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر
×

تو می تونی بهترین نتیجه رو تضمینی با بهترین های ایران بدست بیاری ، پس مقایسه کن و بعد خرید کن : فقط توی جشنواره پاییزه می تونی امروز ارزونتر از فردا خرید کنی ....