تا %60 تخفیف خرید برای 5 نفر با صدور مدرک فقط تا
00 00 00

کد متن هوشمند پیشرفته

سلام خدمت دوستان عزیز ، چندوقت پیش پستی گذاشتم که درخواست دوتا کد کرده بودم که ماشالله خجالتم دادین از بس که هیچکس هیچی نگفت ، خلاصه الان متن هوشمند رو خودم با ترکیب چندتا کد تونستم اونجوری که خودم میخوام درست کنم.

<div align="center">
<div class="mod_type">
<span id="theTicker"> </span>
<style>#theTicker {text-align:center;  background: none repeat scroll 0 0 #c0ffff;  border: 2px solid #200080;  border: 2px dashed #600040;  color: #2000c0;  border-radius: 6px;  font-family: BTitr;  font-size: 20px;  height: 30px;  margin: 500px auto auto;  padding-top: 2px;}</style> 
<script type="text/javascript">
var theSummaries = new Array();
var theSiteLinks = new Array();
theSummaries[0]='معاشرت بر دانایی می افزاید ، ولی تنهایی مکتب نبوغ است';
theSummaries[1]='اگردراولین قدم موفقیت نصیب مامیشد،سعی وعمل دیگرمعنی نداشت';
theSummaries[2]='هرگرنمیتوانیدامیدوارباشیدک دنیابه گونه ای خودکارشرایط رسیدن به هدفتان رافراهم سازد ';
theSummaries[3]='ازروزهای تکراری استفاده ای غیرتکراری بکنیدشایدهدف ازاینهمه تکرارهمین باشد';
theSummaries[4]='هیچ ورزشی برای قلب مفیدترازخم شدن وگرفتن دست افتادگان نیست';
theSummaries[5]='دربدترین روزهاامیدوارباش که همیشه زیباترین باران ازسیاه ترین ابرمی بارد';
</script>
<script type="text/javascript">
var theCharacterTimeout = 100;
var theStoryTimeout   = 3000;
var theWidgetOne    = "_";
var theWidgetTwo    = "-";
var theWidgetNone    = "";
var theItemCount = theSummaries.length;
var NS6=(document.getElementById && !document.all) ? true : false;
function startTicker()
  {
  theCurrentStory   = -1;
  theCurrentLength  = 0;
  if (document.getElementById) runTheTicker();    
  else {document.write("<style>.ticki{display:none;}.ticko{border:0px; padding:0px;}</style>"); return true;}
}
function runTheTicker()
  {
  var myTimeout; 
  if(theCurrentLength == 0){
    theCurrentStory++;
    theCurrentStory   = theCurrentStory % theItemCount;
    theStorySummary   = theSummaries[theCurrentStory];
    theTargetLink    = theSiteLinks[theCurrentStory];
  }
  var textTitle = theStorySummary.substring(0,theCurrentLength) + whatWidget();
  if (theTargetLink ) {
    if (NS6) document.getElementById("theTicker").innerHTML = '<a class=jstop target="_blank" rel="nofollow" href="'+ theTargetLink +'" target="_top">'+textTitle+'</a>';      
    else document.all.theTicker.innerHTML = '<a class=jstop target="_blank" rel="nofollow" href="'+ theTargetLink +'" target="_top">'+textTitle+'</a>';
            }   
  else {
    if (NS6) document.getElementById("theTicker").innerHTML = '<span>'+textTitle+'</span>';
    else document.all.theTicker.innerHTML = '<span>'+textTitle+'</span>';
    }
  if(theCurrentLength != theStorySummary.length){theCurrentLength++;  myTimeout = theCharacterTimeout;}
  else{theCurrentLength = 0; myTimeout = theStoryTimeout;}
  setTimeout("runTheTicker()", myTimeout);
}

function whatWidget()
  {
  if(theCurrentLength == theStorySummary.length)  return theWidgetNone;
  if((theCurrentLength % 2) == 1)  return theWidgetOne;
  else return theWidgetTwo;
}
startTicker();
</script>
</div>

فقط میمونه همون چند عکسی که به صورت افقی از کنار هم رد بشن که خواهشمندم اگه کدش رو دارین بزارینش

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
3 نظر
افرادی که این مطلب را خواندند مطالب زیر را هم خوانده اند