تا %60 درصد تخفیف برای تنها 6 نفر با کد 255JFYLX + صدور گواهینامه فقط تا
000000

آموزش جاوا اسکریپت (JavaScript) مقدماتی قسمت 2 : عملگرها و شرط ها

سلام گرم به دوستان عزیز ITPRO
در قسمت قبل با جاوااسکریپت(JavaScript) آشنا شدیم و توانستیم یک فایل js رو به صفحه ی خودمون وصل کنیم تا بتونیم داخل اون صفحه ازش استفاده کنیم. داخل این آموزش می خوایم ابتدا در مورد عملگر ها(Operators) و سپس عبارات شرطی صحبت بکنیم.

عملگر ها(Operators)

عملگر ها در زبان جاوااسکریپت به چند دسته تقسیم می شوند:
 1. عملگر های حسابی (Arithmetic)
 2. عملگر های مقایسه ای (Comparison)
 3. عملگر های منطقی(Logic)
 4. عملگر های واگذاری (Assignment)
 5. عملگر های شرطی (Conditional)

عملگر های حسابی (Arithmetic)

ما می توانیم با استفاده از عملگر های حسابی مقدار داده ها را تغیر دهیم . برای شروع من فولدر Project2 را داخل فولدر WorkSpace که در جلسه ی قبل ایجاد کردیم میسازم و سپس یک فایل index.html و یک فایل main.js داخل آن ایجاد می کنم. سپس فایل index.html را به main.js وصل می کنم:  
  javaScript Operators


<script> src="main.js" type="text/javascript"></script>


حالا پروژه ی ما آماده ی کار کردن است.
برای شروع ابتدا من دو متغیر به نام های A و B درست می کنم و به آن ها مقدار می دهم:
var A = 10;
var B = 2;
حالا می خواهم این دو متغیر را با هم جمع کنم سپس نتیجه را در خروجی چاپ کنم:
document.write(A+B);
اگر به یاد داشته باشید ما با استفاده از document.Write مقداری را داخل صفحه چاپ می کردیم . حالا داریم از این دستور برای چاپ A+B استفاده می کنیم.
خروجی:
js operators

میبینیم که A+B در خروجی چاپ می شود.
پس ما توانستیم با عملگر + دو مقدار را با هم جمع کنیم.
حالا من می خواهم A-B رو در خروجی چاپ کنم :
document.write(A-B);
خروجی:
js operators

دیدیم که 8 که حاصل A-B است در خروجی چاپ شد. پس برای تفریق از عملگر - استفاده می کنیم.
طبق همین الگو اگر که بخواهیم دو متغیر را در هم ضرب کنیم از کد زیر استفاده می کنیم:
document.write(A*B);
از کد بالا می توان دریافت که برای ضرب دو متغیر در هم از عملگر * استفاده می کنیم.
خروجی:
js operators

برای تقسیم نیز از عملگر / استفاده می کنیم:
document.write(A/B);
خروجی:
js operators

حاصل A/B در خروجی نمایش داده شد.
اما عملگر های حسابی به همین جا ختم نمی شوند! ما سه عملگر حسابی دیگر نیز داریم:
برای بدست آوردن باقیمانده ی تقسیم دو عدد بر هم از عملگر % استفاده می کنیم:
document.write(A%B);
خروجی:
js

همانطور که در خروجی می بینید و می دانید تقسیم 10 بر 2 باقیمانده ای برابر 0 دارد.
ما می توانیم در برنامه ی خود یک متغیر را زیاد یا کم کنیم. برای این کار از عملگر ++ استفاده می کنیم. برای مثال من می خواهم مقدار متغیر B را یکی زیاد و در خروجی چاپ کنم.
B++;
document.write(B);
خروجی ما باید B+1 باشید که یعنی 3.
خروجی:
js operators

دیدیم که به B یکی اضافه شد.
عملگر حسابی پایانی ما هم -- هست که یکی از مقدار داده کم می کند. در کد زیر من یکی از مقدار A کم کردم و نتیجه را در خروجی نمایش دادم.
A--;
document.write(A);
خروجی:
js operators

دیدم که خروجی برابر 9 یعنی A-1 بود.

شرط IF

قبل از این که به بقیه ی عملگر ها بپردازیم لاظم است با شرط ها آشنایی پیدا کنیم. شرط ها یکی از مباحثی هستند که در تقریبا تمام زبان های برنامه نویسی و اسکریپت نویسی حضور دارند و شاید بتوان گفت که یکی از ارکان زبان های برنامه نویسی هستند.
هانطور که از اسم دستور IF می توان فهمید ما داخل این دستور چیزی را چک می کنیم ، در صورت درست بودن شرط کاری و در صورت درست نبودن کار دیگری انجام می دهیم(می توانیم در صورت درست نبود کاری انجام ندهیم).
نوع نوشتن دستور IF به شکل زیر است:
if (شرط) {
درصورت بر قرار بودن شرط انجام می شود  
} else { 
  در صورت برقرار نبود شرط انجام می شود
}
برای مثال من می خواهم در صورتی که متغیر A بزرگتر از 18 بود در خروجی بزرگتر را چاپ کند و در صورت کوچکتر بودن در خروجی پیغام کوچکتر چاپ شود:
var A = 14;
if(A < 18){
  document.write("کوچکتر");
}else{
  document.write("بزرگتر");
}
خروجی:
img8
js

ما موفق شدیم یک دستور شرطی ساده بنویسیم. حالا می خواهیم با عملگر های مقایسه ای آشنا شویم تا بتوانیم شرط های دقیق تر و بهتری بنویسیم.

عملگر های مقایسه ای (Comparison)

ما از این عملگر ها برای مقایسه داخل شرط ها استفاده می کنیم. در لیست زیر می توانید کاربرد های عملگر های مقایسه ای را ببینید:
 1. عملگر == : بررسی میکند که آیا دو مقدار دار با هم برابند یا خیر ؛ در صورت برابر بودن شرط اجرا می شود.
 2. عملگر != : بررسی می کند که آیا دو مقدار با هم برابرند یا خیر ؛ در صورت برابر نبودن شرط اجرا می شود.
 3. عملگر > : بررسی می کند که آیا مقدار سمت چپ عملگر از مقدار سمت راست بزرگتر است یا نه ؛ در صورت بزرگتر بودن شرط اجرا می شود.
 4. عملگر< : بررسی می کند که آیا سمت راست عملگر از مقدار سمت چپ بزرگتر است یا نه ؛در صورت بزرگتر بودن شرط اجرا می شود.
 5. عملگر =< : بررسی می کند که آیا سمت راست عملگر برابر یا بزرگتر از مقدار سمت چپ است یا خیر ؛ در صورت برابر یا بزرگتر بودن شرط اجرا می شود.
 6. عملگر => بررسی می کند که آیا سمت چپ عملگر برابر یا بزرگتر از مقدار سمت راست است یا خیر ؛ در صورت بر قرار بودن ، شرط اجرا می شود.

عملگر های منطقی (Logic)

این عملگر ها به ما کمک می کنند تا درون یک شرط بیش از یک بررسی انجام دهیم.
برای این کار ما دو بررسی را باید درون IF انجام دهیم.
در لیست زیر عملگر های منطقی با کاربردشان آورده شده اند:
 1. عملگر && : هر دو شرط دو طرف عملگر باید برقرار باشد.
 2. عملگر || : یکی از شرط های دو طرف عملگر باید برقرار باشند.
 3. عملگر ! : این عملگر که در قبل از شرط ها می آید نتیجه ی شرط را بلعکس می کند(a==2! مشخص می کند که اگر a برابر با 2 نبود شرط برقرار شود).
همانطور که در بالا گفته شد این عملگر ها در جایی که بیش از یک بررسی در شرط انجام می شود استفاده می شوند. برای مثال من می خواهم بفهمم ایا متغیر A بر 2 و 3 بخش پذیر است؟
برای این کار کافی است که از عملگر && استفاده کنیم:
var A = 14;
if(A%2 == 0 && A%3==0){
  document.write("بخش پذیر است");
}else{
  document.write("بخش پذیر نیست");
}
در کد بالا ما چک کردیم که اگر باقیمانده ی A بر 2 و 3 برابر 0 بود (که این به معنی بخش پذیر بودن است) پیغام بخش پذیر است در خروجی چاپ شود.
خروجی:
img9
js


عملگر های واگذاری

در بخش زیر لیست عملگر های واگذاری به همراه کار آن ها آمده است:
 1. عملگر = که مقدار داده های سمت راستش را درون سمت چپی می ریزد: مثلا در عبارت رو به رو مقدار a درون b ریخته شده a=b
 2. عملگر =+ که مقدار های سمت چپش را به مقدار های سمت راست افزوده و در سمت چپی ذخیره می کند:مثلا در عبارت رو به رو a در نهایت برابر با a+b خواهد بود a+=b
 3. عملگر =- که مقدار سمت چپ را از راست کم کرده و داخل چپی ذخیره می کند: مثلا در عبارت رو به رو a در نهایت برابر a-c خواهد بود a-=c
 4. عملگر= که مقدار سمتی راستی را در سمت چپی ضرب و سپس در سمت چی ذخیره می کند : یعنی در عبارت رو به رو a برابر ab خواهد بود a*=b
 5. عملگر = که مقدار سمت چپی را بر راستی تقسیم و در چپی ذخیره می کند: یعنی در عبارت رو به رو a در نهایت برابر ac خواهد بود a/=c
 6. عملگر =% در این عملگر مقدار باقیمانده ی تقسیم سمت چپی بر راستی درون چپی ریخته می شود : یعنی a در عبارت رو به رو برابر باقیمانده ی تقسیمش بر c خواهد بود a%=c
کاربرد این عملگر ها در حلقه ها بسیار زیاد است

عملگر های شرطی

این عملگر ها یکی از دستورات شرطی هستند و مقدار را بر اساس شرطی بر می گردانند:
var a = 100;
var b = 200;
var c = ((a>b ? a : b));
در کد بالا بعد از دادن مقدار به a و b با این عملگر شرطی چک می کنیم که در صورتی که a از b بزرگتر بود مقدار a و در غیر این صورت مقدار b در c ریخته شود. شکل کلی عملگر های شرطی به این گونه است :
(condition?If True Do : Else Do)

خب ممنون ازشما دوستان عزیز
ITPRO باشید
محمد پارسا صفوی
انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران - tosinso.com
#آموزش_js #عملگر_ها #آموزش_جاوا_اسکریپت #عبارات_شرطی #عملگر_های_منطقی #عملگر_های_شرطی #آموزش_برنامه_نویسی_تحت_وب
عنوان
1 آموزش جاوا اسکریپت (JavaScript) مقدماتی قسمت 1 : تاریخچه و متغیر رایگان
2 آموزش جاوا اسکریپت (JavaScript) مقدماتی قسمت 2 : عملگرها و شرط ها رایگان
3 آموزش جاوا اسکریپت (JavaScript) مقدماتی قسمت 3 : Switch و توابع رایگان
4 آموزش جاوا اسکریپت (JavaScript) مقدماتی قسمت 4 : حلقه ها رایگان
زمان و قیمت کل 0″ 0
0 نظر

هیچ نظری ارسال نشده است! اولین نظر برای این مطلب را شما ارسال کنید...

نظر شما
برای ارسال نظر باید وارد شوید.
از سرتاسر توسینسو
تنظیمات حریم خصوصی
تائید صرفنظر